من باید یک طیف گسترده ای از منافع صحبت می کند به زبان های مختلف و تحصیل علاقه در هر دو فکری در موضوعات هنر و همچنین پایین به زمین به موضوعات اساسی است. بلند بلند و باریک من مایا در واقع من از هند هستم اما دنبال من از استان لیائونینگ من کلاس من صرف زمان با طراحی من به عنوان یادگیرنده های دیجیتال طراحی های من بیشتر دوستان.

من مطالعه فلسفه در دانشگاه باغ وحش برلین.

قد نرمال و ظاهر است

من به دنبال یک دختر که می تواند با من زندگی می کنند در چین پس از من فارغ التحصیل.

من همچنین می توانید با او زندگی می کنند در

About