چت تصویری رایگان بر روی تلفن همراه این است که یک تلفن همراه هوشمند نرم افزار که در حال حاضر در حال دریافت شده توسط میلیون ها نفر از مردم در چین (نسخه انگلیسی آن به عنوان نامیده می شود) را فراهم می کند چت گروهی و چت به صورت رایگان بر روی بروید بر روی تلفن های همراه هوشمند است که اپل در, آندروید, ویندوز موبایل یا سیمبین و غیره

About